Kijken in de keuken

Wat Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen leren

In Vlaanderen en Nederland zijn de opleidingen op niveau 5 relatieve nieuwkomers. Hoewel het hogeronderwijslandschap van beide landen grote verschillen kent, zijn er ook overeenkomsten. Die bieden een mooie kans om van elkaar te leren, menen Nina Spithost en Anne Vanmaercke. >>

Th&ma 2019-2 Kijken in de keuken